Česky
Deutsch

Kláštery pro veřejnost

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově

Turistický provoz:

Více informací zde

Kulturní akce:

Více informací zde

Hospodářství / pronájmy:

Více informací zde

Často se na nás obracejí badatelé a studenti s dotazy na břevnovský archiv; lze uvést asi takto:

"Archiv břevnovského kláštera (fond Benediktini Břevnov - zkratka ŘBB) je jako celek deponován v budově I. oddělení Národního archivu ČR, a to na základě smlouvy o úschově s Benediktinským arciopatstvím sv. Markéty v Praze-Břevnově, které je jeho původcem a zároveň majitelem. Fond v současné době obsahuje celkem 146,3 bm archiválií z let 1174 - 1952; nejvzácnější archiválie byly prohlášeny za kulturní památky.

Část písemností z původního břevnovského fondu v 50. letech převzaly jiné instituce, např. rukopisy literární povahy dříve uložené v klášterní knihovně převzalo rukopisné oddělení Národní knihovny, hudebniny hudební oddělení Národního muzea (Muzeum české hudby)."
Více informací a listiny zde

1. oddělení Národního archivu sídlí na třídě Milady Horákové v Praze 6-Dejvicích. Nachází se tu rovněž badatelna a detašované pracoviště knihovny.

Adresa: třída Milady Horákové 133, Praha 6-Dejvice
Dopravní dostupnost:
Metro: trasa A do stanice Hradčanská,
tramvaje číslo 1, 8, 18, 20, 25, 26 do stanice Hradčanská
a odtud pěšky cca 150 metrů po levé straně třídy Milady Horákové ve směru k Prašnému mostu (z centra)
Více informací zde

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Turistický provoz:

Více informací zde

Fotogalerie:

Více informací zde